award


                           
K A N S A L L I S P U I S T O - A W A R D I   
           F I N N I S H   N A T I O N A L   P A R K S   A W A R D 

                                      S Ä Ä N N Ö T


1   Kansallispuisto-awardi edellyttää Suomen valtion virallisiksi määritettyjen kansallispuistojen aktivointia ja yhteyksien  keräilyä.

2   Awardi koskee vain Metsähallituksen tai Metsäntutkimuslaitoksen hoidossa olevia kansallispuistoja (v. 2007 = 35 kpl, nyt 40 kpl). Awardin piiriin eivät kuulu muut luonnonpuistot eikä luonnonsuojelualueet olivat ne sitten valtion, kuntien tai yksityisten hallinnassa.

3   Aktivoinnissa on ehdottomasti noudatettava kansallispuiston sääntöjä. Luonnonarvoja kunnioittaen paikalliseen polttomoottoriin liittyvät tehoratkaisut ovat kiellettyjä.

4   Aktivoitavalta alueelta on jokaisen yhteyden aikana annettava puiston nimen lisäksi aluekoordinaatit asteissa tai lokaattorimääritys sekä nimeltä erityinen maastokohta, jossa asema sijaitsee. Karttanimen puuttuessa kohdan voi nimetä itse.

5   Aktiviteetti ja yhteydet tulee ajallisesti ja yhtäjaksoisesti ulottaa vähintään kahden vuorokauden osalle yhdellä kohteella. Jos yöpyminen alueella on ylipäätään kielletty, riittää yhdelle vuorokaudelle osuva aktiviteetti.

6   Yksi kohteeseen liittyvä luontohavainto on kerrottava aktiviteettijakson jokaisen yhteyden aikana. Havainto on vapaasti valittavissa ja vaihdettavissa.

7   Yhteydet kaikilla radioamatööritaajuuksilla ja -modeilla hyväksytään. 

8   Yhteys kansallispuiston aktivoivaan asemaan antaa yhden pisteen (1 piste / kansallispuisto). Kohteen aktivoija/aktivoijat saavat myös alueesta työskentelypisteen.

9    Awardit

class 1 = kaikki puistot työskennelty (v. 2007= 35 kpl,---- 1.5.2011 alkaen = 36 kpl,---- 1.7.2011 alkaen =37 kpl, ----1.9.2014 alkaen 38 kpl,---- 1.1.2015 alkaen 39 kpl), 17.6.2017 alkaen 40 kpl. 

class 2 = 20 puistoa työskennelty, sekä SWL =  em. vaatimukset sovellettuna kuuntelija-amatööreille.


10  Awardia anottaessa riittää, kun esitetään lokikirjanote pidetystä yhteydestä

                   Päivitetty 29.10.2020  

                  Sääntöteksti päivitetty 13.6.2017 PP

 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          päivitetty 31.7.2015 PP

 

Kansallispuistotoimikunta 25.6.2015:

25.6.2015 ilmoitti Jouko OH2UN jättäneensä toimikunnan jäsenen tehtävät. 

Toimikunnassa jatkavat edelleen: Kari OH1UH jäsenenä / awardimanagerina, sekä jäseninä lisäksi Jussi OH7TE ja Pekka OH1PP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Awardihakemukset osoitetaan 1.7.2012 alkaen Karille OH1UH -    oh1uh@sral.fi     ja  kirjeosoite löytyy mm. OH-luettelosta.

Awardiin hyväksytään yhteydet vuodesta 2007 alkaen. Awardi on maksuton.

Kansallispuistoluettelo osoitteesta   

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/Sivut/Default.aspx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Awarditoimikunta 27.6.2010

Awarditoimikunta täydensi itseään kutsumalla 27.6.2010 jäseneksi Karin OH1UH.  Toimikuntaan kuuluvat Karin lisäksi  Jouko OH2UN, Jussi OH7TE ja Pekka OH1PP.   

(Markku OH7AXB on SK)         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANSALLISPUISTO-AWARDI JA TOIMIKUNTA 2007 ALKAEN

Kansallispuisto-awardin tarkoituksena on lisätä radioamatöörien kiinnostusta maamme erinomaista puistoverkostoa kohtaan, lisätä samalla yleistä luonnontuntemusta ja tarjota uusi mielenkiintoinen ehkä vaativakin kohderyhmä niin aktivoijille kuin muillekin pisteiden keräilijöille.

Awardi on hiukan erähenkinen. Piirteestä tuskin on haittaa suurehkossa, metsäisessä maassamme, jossa asujaimiston eräilyperinne ulottuu kauas aina maan asuttamiseen asti. Vaikka awardi on nyt tarkasti maantieteellisesti rajattu, voidaan siihen myöhemmin liittää uusia kohteita. Nykyiset kansallispuistot rajauksineen löytyvät helposti internetistä haulla http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/Sivut/Default.aspx . Toinen mahdollinen lähtökohta on hakusanat Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos.

Kansallispuistoihimme voi myös tutustua etukäteen Metsähallituksen julkaisemasta ja Markku Lappalaisen toimittamasta Suomen Kansallispuistot - Ulapalta paljakalle -teoksesta. Toinen maininnan arvoinen teos on  Veikko Neuvosen toimitusneuvostoineen laatima teos Luonnonystävän Suomi (1. painos 1988). Teoksesta löytyy erinomaisia luontokuvauksia ja ajo-ohjeita.

Luonnollisesti on täysin turhaa muistuttaa amatöörikansaa leirisiisteydestä. Emme jätä ”jälkiä” luontoon. Se osataan tietenkin ilman muuta.

Awardiin hyväksytään yhteydet vuodesta 2007 alkaen. Awardi on maksuton.

Toivotaan kiinnostusta Awardiin.

Kansallipuistotodisteen anomuslomake

Awarditoimikunta
OH 1 PP, OH 2 UN, OH 7 AXB, OH 7 TE